Active Templates - Home

AT  Template Mail

AT Template Mail

AT Template Mail er et tillegg for Microsoft Office Outlook som tilllater brukere og superbrukere å utvikle og vedlikeholde maler med dialogboksvindu/skjema for hele organisasjonen og for personlig bruk. Nå slippes en versjon som gjør det lett for alle å kryptere mail sendt mellom Outlook-klienter. Inget annet vil behøves installert - bare et gratis AT Template Mail tillegg for dekryptering. Ingen universalnøkkel finnes som kan avkreves utlevert. Kryptering er helt uavhengig av servere gjennom at kryptering og dekryptering skjer på endepunktene - i Outlook - hos avsender og mottaker. Støtter Outlook-versjonene 2010 og 2013/365 på Windows 7 og 8.

Det er av og til viktig med umiddelbar oppmerksomhet når mail sendes. På organisasjonsnivå er driftsmeldinger og evakueringer eksempel på situasjoner der alle må få rask informasjon. AT Template Mail har en rekke virkemidler for dette å velge blant.

Når mail sendes kan det angis:

Organisasjonen kan gjøre en eller flere av disse funksjonene utilgjengelig. Hver enkelt kan dessuten reservere seg i forhold til de enkelte virkemidler (unntatt alarm). Både kryptering av ellers åpen kommunikasjon såvel som rask og tilpasset informasjon til alle ved evakuering, er anliggender som gjennom det siste året er aktualisert og satt på dagsorden.